Sửa lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded”

21:16 01-09-2018 1033

Lỗi file hồ sơ người dùng là vấn đề rất khó chịu trong Windows . Khi đưa mật khẩu và bấm Enter bạn sẽ gặp thông báo lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded” .

Để sửa lỗi này bạn cần làm như sau :

Bạn cần khởi động lại máy , bấm nút F8 và chọn chế độ Safe Mode .

Sau khi vào được Windows trong chế độ Safe Mode bấm Start , gõ regedit trong phần tìm kiếm và bấm Enter .

Cửa sổ Registry Editor mở ra bạn tìm theo đường dẫn sau

HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\ProfileList

Bấm vào thư mục có những từ khóa đầu tiên S-1-5 kèm theo một số dài .

Bấm vào mỗi thư mục S-1-5 này , tìm và bấm đúp vào từ khóa ProfileImagePath để bảo đảm đúng là tài khoản người dùng này đang bị sai file hồ sơ

 

Sửa lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded”

 

Nếu bạn có hai thư mục bắt đầu bằng S-1-5 kèm theo một số dài và một trong đó có kết thúc bằng .bak , bạn cần phải đổi tên thư mục này theo cách sau

Bấm chuột phải vào thư mục không có .bak , chọn Rename . Gõ thành .ba bấm Enter

 

Sửa lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded”

 

Bấm chuột phải vào thư mục có tên cuối cùng .bak , chọn Rename , xóa bỏ .bak , rồi bấm Enter

 

Sửa lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded”

 

Bấm chuột phải vào thư mục có tận cùng .ba mà bạn mới đổi tên , chọn Rename , thay .ba bằng .bak phía cuối .

 

Sửa lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded”

Nếu bạn chỉ thấy một thư mục bắt đầu bằng S-1-5 và tận cùng là .bak thì bấm chuột phải vào thư mục này , chọn Rename và xóa đuôi .bak đi

Sau khi kết thúc những bước làm trên , bấm chuột phải vào thư mục không có đuôi .bak , bấm đúp vào từ khóa RefCount , gõ 0 rồi bấm OK

 

Sửa lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded”

 

Tiếp theo tìm tới từ khóa State bấm đúp và gõ giá trị 0 , rồi bấm OK

 

Sửa lỗi “The User Profile Service failed the logon” và “The user profile cannot be loaded”

 

Đóng Registry Editor , khởi động lại máy .

Theo tuvantinhoc1088.com

0918299907
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ